HOME -> NOUTATI
 

NoutatiApostolul zilei; Evanghelia zilei; Sfintii zilei

Traditii de Buna Vestire

Proverbele lui Solomon în cultura populara româneasca

Carte de rugaciuni
Rugaciunile incepatoare
Inchinarea Ingerului
Rugaciunile de dimineata
Rugaciune catre Sfanta Treime
Crezul sau Simbolul credintei
Rugaciunile de seara

Psalmi
Randuiala citirii Psaltirii
Catisma I (psalmii 1-8)
Catisma a II-a (psalmii 9-16)
Catisma a III-a (psalmii 17-23)
Catisma a IV-a (psalmii 24-31)
Catisma a V-a (psalmii 32-36)
Catisma a VI-a (psalmii 37-45)
Catisma a VII-a (psalmii 46-54)
Catisma a VIII-a (psalmii 55-63)
Catisma a IX-a (psalmii 64-69)
Catisma a X-a (psalmii 70-76)
Catisma a XI-a (psalmii 77-84)
Catisma a XII-a (psalmii 85-90)
Catisma a XIII-a (psalmii 91-100)
Catisma a XIV-a (psalmii 101-104)
Catisma a XV-a (psalmii 105-108)
Catisma a XVI-a (psalmii 109-117)
Catisma a XVII-a (psalmul 118)
Catisma a XVIII-a (psalmii 119-133)
Catisma a XIX-a (psalmii 134-142)
Catisma a XX-a (psalmii 143-150)
Psalmul necanonic 151

Acatiste
Acatistul Sfantului Prooroc Ilie
Acatistul Sfantului Iosif cel Nou de la Partos
Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria
(25 martie)


PARACLISE

Paraclisul Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu

Al doilea Paraclis al Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu

 

CANOANE

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Înaintepraznuirii Nasterii Domnului

Canon de rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos

CANON DE RUGACIUNE LA SARBATOAREA INAINTEPRAZNUIRII NASTERII DOMNULUI

 

Canon de rugaciune la Sarbatoarea Înaintepraznuirii Nasterii Domnului

Tropar la Praznicul Înaintepraznuirii Nasterii Domnului, glasul al 4-lea:

S-a înscris oarecând, cu ba­trânul Iosif, în Betleem, Maria, ca cea din samânta lui David, purtând în pântece sarcina cea fara de samânta. Dar a sosit vremea nasterii si nici un loc de salasluire nu era; ci, ca un palat frumos s-a aratat pestera împa­ratesei. Hristos Se naste, ca sa ridice chipul cel mai înainte cazut.

 

Tropar la Praznicul Înaintepraznuirii Nasterii Domnului, glasul al 4-lea:

Gateste-te Betleeme, ca s-a deschis tuturor Edenul! Împodobeste-te, Efrata, ca Pomul vietii a înflorit în pestera din Fecioara! Pentru ca pântecele Aceleia Rai Întelegator s-a ara­tat, întru care este Dumnezeies­cul Pom, din care mâncând vom fi vii si nu vom muri ca Adam. Hristos Se naste, ca sa ridice chipul cel cazut mai înainte.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei puternici, pe cele trei parti ale sufletului, îneaca-i, Cel Ce Te-ai nascut din Fecioara, întru adâncul nepatimirii, rogu-ma Tie. Ca întru omorârea trupului meu sa-Ti cânt Tie, ca si cu o alauta, cântare de biruinta.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Bucura-te cerule si pamântule te veseleste, caci cu noi este Dumnezeu; si facându-Se Trup, din Tânara Fecioara, S-a nascut si cu scutece a fost înfasat si ca un Milostiv a dezlegat legaturile greselilor mele.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Împarateasa cea Preacurata a nascut mai presus de cuget pe Împaratul tuturor, pe Cel Ce a deschis, celor cu credinta, Îm­paratia cea de sus si a pierdut cu desavârsire pacatul, Cel Ce pururea Împaratea întru noi.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Scripturile proorocesti se îm­plinesc, ca Hristos pe Care mai înainte L-au vestit, iata, Se ara­ta Întrupat, în cetatea Betleemului; sa ne grabim acum a praznuim mai dinainte, astazi, Nasterea Sa, cu îndreptarea gândului.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Biserica cea stearpa din pagâni a rodit si adunarea cea cu multi fii a slabit; sa strigam Minunatului nos­tru Dumnezeu: Sfânt esti, Doamne!

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Proorocul Daniel Te-a vazut pe Tine, Cu­vinte, Piatra Taiata din Munte Fecioresc, Care ai zdruncinat cu Puterea Ta templele idolesti. Pentru aceasta, cu frica Te slavim.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Magii de la Rasarit, povatuiti fiind de stea, Ti-au adus Tie, Împaratului tuturor, Hristoase, daruri: smirna, aur si tamâie, minunându-se de smerenia Ta.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Maria, Tarina cea Nearata, se duce sa nasca în cetatea Betleemului pe Spicul de grâu, de viata Purtator, Care hraneste sufletele tuturor celor ce striga: Sfânt esti, Doamne!

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce sade întru Slava pe Scaunul Dumnezeirii, Iisus Cel mai presus de ceruri, pe Nor Usor a venit si a mântuit cu Mâna Curata pe cei ce striga: Slava Puterii Tale, Hristoase!

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Sfântul Vas cu mir al Cinstitei Sfintenii vine sa deserte în ce­tatea Betleemului pe Acela Care da sfintenie noua tuturor, celor ce strigam: Slava Puterii Tale, Hristoase!

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Graitorule de Dumnezeu, Proorocul Isaia, vazând împlinite cele proorocite de tine, bucura-te si dantuieste, ca Fecioara a nas­cut cu Trup, fara de samânta, în pestera Betleemului, pe Cel vestit de tine, de mai înainte.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Iisus cu Trup Se naste si Cel fara de ani sub ani Se vede Prunc, dezlegând greselile mele cele vechi si cu negraita Lui sa­racie acum ma îmbogateste pe mine, cel ce am saracit prin calcari de Lege, facatoare de stricaciune.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Nelegiuitii nu vor vedea Slava Ta, Hristoase; dar noi, de noapte mânecând, Te laudam pe Tine, Unule-Nascut, Stralucirea Parinteasca a Slavei Dumnezeirii, Iubitorule de oameni.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Din Fecioara S-a nascut Dum­nezeu Emmanuel si în iesle culcându-Se a lucrat, voind cea de a doua chemare a noastra. Sa praznuim de mai înainte, cu cucernicie, Nasterea Lui.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Cuvânt al Tatalui fiind mai înainte de început si de O Fiinta, în ieslea necuvântatoarelor culcându-Te, ne-ai dezlegat de necuvântare, pe noi, care mai îna­inte praznuim, cu cucernicie, Nasterea Ta.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Fericita este Radacina lui Iesei, Ceea ce a odraslit pe cea Curata, care a purtat Floarea Cea Dumnezeiasca, pe Hristos Dom­nul, a Carui Nastere mai înainte sa o praznuim, bucurându-ne.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Venit-am întru adâncurile marii si m-a înecat viforul pacatelor mele celor multe; ci, ca un Dumnezeu scoate dintru adânc viata mea, Mult Milostive.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Prunc Tânar pe pamânt nascându-Se noua Cel mai înainte de veci, din Tatal în chip de ne­grait a Stralucit si pe toti ne-a eliberat din calcarea Poruncii, ca un Milostiv.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Minunate si uimitoare gla­suri s-au auzit în cetatea Betleemului, nascându-Te Tu, Cu­vântul Cel fara de început; ca pastorii cu Îngerii Ti-au adus cântare, ca Unui Stapân.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Steaua a vestit magilor pe Soarele dreptatii, Cel Ce S-a nascut în chip de negrait; a Ca­rui Cinstita Nastere mai înainte sa o praznuim, veselindu-ne.

 

CONDAC glasul 1. Podobie: Ceata îngereasca...

Veseleste-te Betleeme, Efrata gateste-te; ca iata Mieluseaua, purtând în pântece pe Pastorul Cel Mare, se grabeste sa-L nasca; pe Care vazându-L purtatorii de Dumnezeu Parinti, se bucura împreuna cu pastorii, laudând pe Fecioara, care Îl hraneste cu lapte.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astazi...

Fecioara astazi pe Cuvântul Cel mai înainte de veci merge sa-L nasca în pestera în chip de negrait. Dantuieste lumea au­zind, slaveste cu Îngerii si cu pastorii pe Cel Ce vine sa Se arate Prunc Tânar, pe Dum­nezeu Cel mai înainte de veci.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus cautând...

În Betleem vazând cu scutece înfasat pe Cel Ce tine tot pamântui cu mâna, cântari de înaintepraznuire sa aducem Ce­lei ce L-a nascut; ca se veseleste ca o Maica, tinând în brate pe Fiul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cei trei tineri în Babilon nesocotind porunca tiranului, în mijlocul vapaii strigau: Binecuvântat esti Doamne, Dumnezeul parintilor nostri!

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Cum Te va încapea pestera pe Tine, Cel Neîncaput, Care vii sa Te nasti pentru noi? Cum Te va alapta Fecioara pe Tine, Mi­lostive Iisuse, Cel Ce esti Hra­nitorul tuturor?

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Magii, urmând cuvintelor vrajitorului Balaam, au alergat sa se închine lui Hristos cu da­ruri, cunoscându-L pe Dânsul Împarat a toata suflarea.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Fire omeneasca, stearpa de orice fapta buna, bucura-te si te veseleste! Ca Hristos vine sa Se nasca cu Trup din Fecioara, ca sa te arate pe tine roditoare de fapte bune.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Izbavitorule al tuturor, Atotputernice, pogorându-Te la cei ce se aratau plini de cucernicie, în mijlocul vapaii i-ai rourat si i-ai învatat sa cânte: toate lucrurile binecuvântati si laudati pe Domnul!

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Pe mine, cel ce prin multele calcari de Porunca m-am facut pestera de tâlhari, Hristoase, mântuindu-ma prin milostivi­rea Ta cea de negrait, ai bine­voit în pestera a Te naste din Preacurata Fecioara.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Scris-ai desavârsita mea ier­tare, înscriindu-Te, din porunca Cezarului, împreuna cu robii, Facatorule al fapturii; laud mila cea nemasurata a milostivirii Tale, Stapâne.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Luminat Palat al Stapânului, cum ai intrat în pestera cea mica, spre a naste pe Împara­tul, Domnul Cel Ce S-a Întrupat pentru noi, Preasfânta Fecioara, Dumnezeiasca Mireasa?

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva, prin greseala neascul­tarii, a adus în lume blestemul; iar tu, Fecioara, de Dumnezeu Nascatoare, cu Vlastarul zamislirii tale ai înflorit în lume Binecuvântarea; pentru aceasta toti te marim.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Sa dantuim, credinciosilor, sa saltam si într-un glas de bu­curie, sa strigam; vine Mântui­rea tuturor, Se apropie sa Se nasca Domnul si sa mântuiasca pe cei ce cinstesc Nasterea Lui, cu gând cucernic.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Ia-ti psaltirea si alauta, Sfinte Proorocule David si dulce cânta: casa Efratului, veseleste-te! Ca Acela pe Care Tatal din pântece L-a nascut, întru tine, cu adevarat S-a nascut, Întrupându-Se din Fecioara.

Stih: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Ca o cadere de apa, ca o ploaie mare S-a pogorât Stapâ­nul în pântecele tau si pamân­tul cel pustiit de arsita necunostintei de Dumnezeu l-a udat si marile înselaciunii a uscat, Nascatoare de Dumnezeu, Maica Fecioara.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab a mers înainte...

Fecioarelor, începeti întâi voi cântarea de bucurie a Fecioarei; maicilor, laudati calatoria Maicii lui Hristos, Dumnezeul nostru; magilor, împreuna cu Îngerii, pastorilor, împreuna cu noi, cântati. Ca Fiul lui Dum­nezeu, Cel mai înainte de veci, Cel Ce mântuieste lumea din stricaciune, merge sa Se nasca în cetatea Betleemului.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumusetea Fecioriei tale...

Umpleti-va de bucurie toate marginile pamântului, ca Nascatoarea de Dumnezeu se apropie sa nasca pe Împaratul a toate. O, Mi­nune de Negrait! Cel fara de început Se începe si Cel fara de trup Se Întrupeaza. Pestera, primeste înauntru pe Cel Ce tine toate împreuna! Betleeme, bucura-te si faptura dantuieste, în ziua Înaintepraznuirii!

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taina...

Mai Înaintepraznuirea Nasterii lui Hristos savârsind, sa praznuim credinciosilor; si dupa vrednicie toti mai înainte sa întâmpinam, daruri ca si magii aducând faptele bune; si sa cântam cântare noua îngereasca Dumnezeului nostru, Celui Ce S-a nascut în Betleem fara de samânta, din Fecioara, Fiica lui Dumnezeu; pe Acela toti Îl slavesc.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tau, Mântuitorule...

 

Bucura-te, Sioane! Betleeme, pregateste-te! Atottiitorul, tri­mitând steaua înainte, a vestit smerenia Sa cea nemasurata; ca Acela de Care se cutremura Puterile Ceresti, cu adevarat Se naste din Fecioara, fara de schimbare, Unul Dumnezeul nostru.